W naszej Kancelarii notariusz zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
  • sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;
  • sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;
  • doręcza oświadczenia;
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz udziela także stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9.30 - 17.30
Wtorek 9.30 - 17.30
Środa 8.30 - 16.30
Czwartek 8.30 - 16.30
Piątek 8.30 - 16.30
Możliwe inne terminy indywidualnie umówione

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Monika Baczyńska-Pytlik
Rynek Górny 12/1 (I piętro)
Wieliczka
tel. (12) 291-30-50
fax: (12) 291-30-31
kom. 881-710-720